Shiga

Namse Hka hta Ja Htu Sha Nga Ai Kokang MNDAA Dap Ni Hpe Ginra Masha Ni Ninghkap

Mungmyit Sinli Munggu Ginwang, Man Je hte Nawng Hkam lapran na Nam Se Hka hta Kokang MNDAA dap ni Ja htu sha nga ai lam hpe jahkring kau ya na matu, ginra masha ni ninghkap n-gun madun wa ai lam, dai ginra hte ni nawn ai ni kaw na chye lu ai.

Namse Hka hta lai wa sai shata kaw na Ja htu sha taw nga ai Miwa Kokang dap ni hpe, April 23 ya jahpawt, ginra masha ni n-gun sa madun ai hpe MNDAA dap maga 60 mm laknak kaba hte gap bun wa ai nga, ginra masha hte ni nawn ai ni tsun da ai re.

“Mung shawa ni n-gun madun wa ai hpe laknak kaba hte gap jahkrit ai, mung shawa yawng mung hprawng bra mat ai, dai hka pawt kaw yawng htu jahten kau yang mung shawa ni gaw dai ginra galaw lu galaw sha lam yawng yak hkat mat sana sha rai sai,” nga tsun ai re.

Mung shawa ni sa du ninghkap ai hpe Kokang MNDAA dap kaw na 60 mm laknak kaba hte gap jahkrit wa re.

Ya Kokang dap ni ja htu sha taw nga ai Namse hka gaw, Manje mare na mung shawa yawng hka ja lu taw nga ai shara hte hkau na pa ni de len la ai hka pawt rai nna, dai shara hpe ja htu jahten kau ai rai yang, mung shawa ni galaw lu galaw sha lam hta yak hkak mat wa na lam matut tsun ai re.

Dai ginra na mung shawa yawng gaw, dai Namse hka hpe sha machyu let, galaw lu galaw sha taw nga ai rai nna, ya na zawn ja htu kau ai rai yang dai ginra galaw lu galaw sha na shara yak mat sa na re lam chye lu ai.

Ya ja htu nga ai shara hta, lai wa sai ten, lata hte htu sha ai lam loi loi nga wa ai rai tim, ya ten dai shara hta Kokang dap ni kaw na Jak kaba ni hte htu sha nga ai re.

Related Articles

Back to top button