Shiga

Danai D.K.Ts de Htaw Na Myen Hpyen Du a Arung Arai Hpe PDF ni Lu Rim

Danai D.K.Ts de htawt sit wa na Myen hpyen Dukaba a, laknak arung arai ni hpe Hti Chyaik PDF dap ni, lam lapran kaw hkap lu rim ai lam, NUG hkring mang rung kaw na ndau da ai re.

Dai Myen hpyen Dukaba gaw, Loi Kaw D.K.Ts kaw na, Danai D,K.Ts de htawt sit wa ai rai nna, shi a arung arai ni hpe, gunrai htaw mawdaw kaba hta bang dat ai hpe, PDF dap ni August praw 9 ya shani hkap lu rim ai re lam ndau da ai re.

Dai hkap mu rim ai mawdaw kaba hta dat nam hpun htaw da ai lapran kaw, hpyen hking hkum htau 70 hte hpawn, sinat pala 460, lata bawm hte ga shaga jak ni re lam chye lu ai.

Loi Kaw D.K.Ts kaw na, Danai D,K.Ts de htawt sit wa Myen hpyen dap Du Up Daju Myat Min Moe ngu ai wa re lam chye lu ai.

Dai zawn Myen hpyen arung arai hkap lu rim ai lam hpe NUG kaw na n dau dat ai hpang, Hti Chyaik Myen hpyen dap Hk.M.Y (416) dap ni dai ginra yawng de hpyen n gun htu shadut shamu shamawt ai lam ni galaw wa ai re hpe chye lu ai.

Related Articles

Back to top button