COVID-19 kap bra ana, hpyen yen ni myit tsang

Kambaiti e hkum gahtet, n gahtet jep nga yang

Read Previous

Namsan mare hta Bawm jasan ai lam galaw ya na matu hpyi shawn

Read Next

Kani manghkang hta, KDA ginjaw hte ningbaw ni hpe Myen ni zing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *