Waimaw, Nawng Hking mare hta amyu shayi langai roi rip sat hkrum

Waimaw, Nawng HKing mare Ja maw langai hta shat shadu ai amyu shayi langai roi rip sat hkrum ai mabyin ndai bat byin lai wa sai re. July praw 4 ya shani, dai ja maw