KBC Ningbaw: Myen hte bilateral sen htu na KIO jin jin rai nga sai

Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung (KIO) gaw, Myen asuya (hte hpyendap) hte bilateral gap hkat jahkring ga sadi sen htu na matu jin jin rai nga sai lam, KBC Ningbaw tsun wa sai re. Ndai lam