Myen-KIO gap jahkring na jin jin masa kaw du

Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung (KIO) hte Myen asuya lapran gap hkat jahkring na jin jin masa kaw du nga sai re. KIO gaw, gap hkat jahkring myit n hkrum ai tinang jinghku dap ni rai