Hpyen yen dum nta wa na matu Miwa asuya Yuan wan 4 garum

Jinghpaw Hpyen yen ni dum nta bai wa ai hta jai lang na matu Miwa Gumsan asuya gaw Yuan wan 200 garum na daw dan da ai rai nna, dai hta wan 4 hpe gaw