1. Home
  2. Hkawng Lang Hpu

Tag: Hkawng Lang Hpu

Shiga
Hkawng Lang Hpu Pyitusit wuhpung rim da ai ramma marai 6 hte matut mahkai nlu

Hkawng Lang Hpu Pyitusit wuhpung rim da ai ramma marai 6 hte matut mahkai nlu

Hkawng Lang Hpu Pyithutsit hpyen dap rim da ai ramma marai 6 hpe Pyada dap de n shalai shi ai majaw, ya ten gara kaw rim jep nga ai lam nchye shi ai re. April