Asuya saw shaga yang KIO mung FPNCC masing hte Nay Pyi Daw zuphpawng de sa na

Du na tsaban 21 Panglong zuphpawng de asuya saw shaga ai rai yang, Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung KIO mung FPNCC masing kata shang lawm na re lam KIO maga tsun ai re. (more…)