Tingkawk hte Nam hpyek lapran Myen Hpyen Hpung ni gasat hkrum

Daihpawt manap Dainai kaw na Jahtu Zup maga de yu wa ai Myen hpyen hpung ni hpe Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyen dap KIA dung 43 ni lam lapran hta hkap gasat dat ai lam chye