Shiga

Hpaida Dabang Ningnan Bai Pat Kau Ra

Mogaung hta hpaw tawn ai hpaida dabang hpe ginra masha ni n ra sharawng ai lam shiga dap ni hta shapoi ngut ai lahkawng ya na ai hpang, dai hpaida wang yawng rim hkrum ai lam, ginra masha ni tsun ai re.

Dai hpaida wang gaw Mogaung uphkang du hte balik ni hpe gumhpraw jaw let hpaw sha taw ai re lam chye lu ai.

“Mani hpawt yawng sa pat kau ya sai nga na ai le, ya hte lahkawng masum ya sha naw hpaw ai, madung gaw anhte mung shawa ni nra ai lam hpe shiga dap ni hta tsun dat ai majaw, shiga dap ni kaw na ndai hpe htawng madun dat ai hpang, yawng sa rim mat wa ai ga rai nga ai.” nga nna, ginra masha langai KNG hpe tsun dan ai re.

Dai hpaida dabang hta, Hpai, Casino, nga gap, hte kaga gumhpraw hte ginsup ai hpan hkum nga ai shara rai nna, dai shara hta nanghpam malu masha hte, pyaw len hpa hkum hkra nga ai shara re lam, chye lu ai.

Dai zawn hpaida wang hte pyawlen hpa hkum hkra hpaw da ai shara hpe, ginra masha ni nra ai lam, shiga dap htawng madun dat ai majaw, n tsa tsang na lit nga ai ni yawng sa rim mat wa ai rai nga ai.

Related Articles

Back to top button