KIO/KIA Myendap hte gap hkat Jahkring na Myit hkrum

Tan Awng woi awn ai Myen dap dat kasa ni gaw lai wa sai June 30 ya hta kalang, ya August 2-3 hta kalang rai yang lahkawng lang ngu na KIO/KIA hte gap hkat jahkring…