1. Home
  2. Myen hpyendap

Tag: Myen hpyendap

Majan Shiga
Myen hpyendap ni Mungshawa nga ai mare de laknak kaba gap bang

Myen hpyendap ni Mungshawa nga ai mare de laknak kaba gap bang

Mungmyit Sinli Ga, Muse lahta Mungbaw, Wing Seng mare hta Myen hpyen dap ni n dai laman shana shagu laknak kaba gap shadam bun ai majaw, ginra masha ni hkrit tsang taw ai lam chye

Shiga
Lung Ja Bum Lagaw de Myen Hpyendap Laknak hte Masha N Gun Jat Ding Yang

Lung Ja Bum Lagaw de Myen Hpyendap Laknak hte Masha N Gun Jat Ding Yang

Nmawk Lung Ja bum maga de Myen hpyen dap ni n dai laman hpyen arung arai hte Masha n gun ding yang jat bang taw nga ai lam, Nmawk ginra masha ni tsun ai re.

Shiga
U Byit Mungshawa Dum Nta langai hpe Myen Hpyendap Jahten Kau Ya

U Byit Mungshawa Dum Nta langai hpe Myen Hpyendap Jahten Kau Ya

Myitkyina Ubyit mare na, rim hkrum ai hta lawm ai KIO Salang Kaba langai a Jinghku n ta hpe Myen hpyen dap ni dai hpawt manap, Backhoe hte sa ganaw jahten kau ya wa ai

Majan Shiga
Seng Tawng Myen hpyen Dap Gasat Hkrum nna Hkala ai lam nga

Seng Tawng Myen hpyen Dap Gasat Hkrum nna Hkala ai lam nga

Hpakan Seng Tawng lahta tsang jawng makau hta dap jung nga ai Myen hpyen dap ni hpe Mung Shawa Makawp Maga Dap PDF ni kaw na 79 mm laknak si lahkawng hte sa gap bun

Majan Shiga
Tingkawk hte Nam hpyek lapran Myen Hpyen Hpung ni gasat hkrum

Tingkawk hte Nam hpyek lapran Myen Hpyen Hpung ni gasat hkrum

Daihpawt manap Dainai kaw na Jahtu Zup maga de yu wa ai Myen hpyen hpung ni hpe Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyen dap KIA dung 43 ni lam lapran hta hkap gasat dat ai lam chye

Shiga
Hpakan ginra, Myen hpyendap gun rai dut ginlen ai lam yawm nga sai kun?

Hpakan ginra, Myen hpyendap gun rai dut ginlen ai lam yawm nga sai kun?

Hpakan ginra hta Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung KIO kawn, Hkum pat tawn ai Myen hpyendap gun rai ni hpe mungshawa ni lapran, brang brang lang lang dut mari ai lam yawm nga sai hpe chye