May 14, KNG Radio

[playlist ids="9774"] KNG Radio Script May 14, 2022   Miwa Mung kata bungli sa galaw na bai du shang wa ai Myen mung masha ni hpe Quarantine 5 ya tawn na lam lit nga ai