Myen-KIA Layan Kawng kaw gap hkat

N gap hkat ai loi na ten, kalang bai Myen asuya dap hte Wunpawng Mungdan Shanglawt Dap (KIA) lapran Lahta Sammung Layan Kawng kaw June 6, bat Kru Ya shana hkying 7 jan kaw nna