1. Home
  2. Hpyen yen dum nta wa

Tag: Hpyen yen dum nta wa

Shiga
Jinghpaw hpyen yen ni a shawng lam KBC nawku hpung ni bawngban

Jinghpaw hpyen yen ni a shawng lam KBC nawku hpung ni bawngban

Mungdaw majan tsin yam 8 ning jan hkrum sha nga ai hpyen yen ni a shawnglam hte seng nna Jinghpaw Wunpawng Hkalup Hpung Ginjaw KBC kata hpyen yen lit hkam ni gaw 2 ya tup

Shiga
Jinghpaw hpyen yen ni dum nta wa lu hkra asuya hte KHCC bawngban

Jinghpaw hpyen yen ni dum nta wa lu hkra asuya hte KHCC bawngban

Dum nta wa mai sai mare gahtawng na mung shawa ni nga ai hpyen yen dabang de Asuya lit nga salang ni hte Jinghpaw hpyen yen garum ntum hpung KHCC ni gaw du na August