Inglik ningtawn ai Dr. Hka Lum, wun doi mat

Shawng daw Myen hpyendap asuya uphkang ai ladaw, Inglik laika ningtawn ai hte n law la ai Chyum doctor janmau gup la ai Jinghpaw Wunpawng ni hta shanglawm ai Rev. Dr. Lachyam Hka Lum gaw