Taiwan de US hpyen hpung jahkrat ai ntsa Miwa grai pawt

Taiwan de US hpyen hpung sa nna shaman shakyang ai lam ntsa, grai myit n dik ai hte ja ja ninghkap ai nga, July 30, bat Mali Ya shani, Miwa Amyusha Makawp Maga Hkringmang Dap,