Jinghpaw hpyen yen ni dum nta wa lu hkra asuya hte KHCC bawngban

Dum nta wa mai sai mare gahtawng na mung shawa ni nga ai hpyen yen dabang de Asuya lit nga salang ni hte Jinghpaw hpyen yen garum ntum hpung KHCC ni gaw du na August