1. Home
  2. 60 lang na rawt malan nhtoi

Tag: 60 lang na rawt malan nhtoi

Shiga
Sara yan hpe pyada dap kaw nna htawng de htawt sit

Sara yan hpe pyada dap kaw nna htawng de htawt sit

Myitkyina Jaw Bum e rawt malan masat poi galaw ai majaw nga nna pyada dap e hkang zing tawn hkrum ai Hpung sara yan hpe dai ni ga-ang aten Myitkyina htawng de htawt sit kau

Shiga
Sara yan 2 hpe Pyada dap e naw tawn da

Sara yan 2 hpe Pyada dap e naw tawn da

Jaw Bum e rawt malan masat nhtoi galaw ai majaw shaga jep hkrum nga ai Hpung sara yan 2 hpe ya ten du hkra ndat ai sha masat (1) pyada dap e naw tawn da