Lido lam ntsa Pyithusit gate sin ai hpyen la langai gap sat hkrum

Danai Lido nmaw makau na Sanpra mare hta dap jung da ai Gumshem Myen hpyen dap n pu Pyitutsit hpyen dap gate sin ai hpyen ma langai gap sat hkrum ai lam chye lu ai.