Tag: NLD

Shiga
Ra lata Poi 2020: Jinghpaw Mungdaw KSPP shingjawng shara 67 hpe shagrin

Ra lata Poi 2020: Jinghpaw Mungdaw KSPP shingjawng shara 67 hpe shagrin

Jinghpaw Wunpawng pawng hpawm pati, KSPP gaw du na November ra lata poi kaw Jinghpaw Mungdaw rapdaw shara yawng 67 hta shang shingjawng na re lam, pati ningbaw ni tsun shagrin sai. Kachin State People’s…

Shiga
Myen Ralata Poi Nov. 8 hta galaw na ndau

Myen Ralata Poi Nov. 8 hta galaw na ndau

Myen mung a pati hkum ralata poi hpe Nov. 8, Laban, hta galaw na re lam, Munghpawm Ralata Poi Komishin kaw na July praw 1 hta ndau dat sai. Mungdan kata hpyendap asuya kaw nna…