Myen ni sa wang gap ai kaw KIA tsi sara hte hpyenma, asak ap nawng

Jinghpaw mungdaw ga-ang KIA Dapdung (5) Hkawng Mye ginra, tinang Awng Jat post hpe, ndai bat pru de, Myen asuya dap ni sa wang gap ai kaw tsi sara langai hte hpyenma langai, asak ap