Hkrismat shani Myen asuya dap hpe KIA ni bawm hkap dep

Tinang dap gap zing nna wan nat kau ya ai, Myen asuya dap, Dapnu (99) hpyen hpung hpe December 25, Hkrismat shani jahpawt daw, KIA ni bawm hte hkap dep gasat dat ai lam, KIA