KIO a Hpyen wa hte gap jahkring na lam ntsa hpyen yen ni ung ang

Hpyen yen ni dum nta wa lu na matu Myen asuya-hpyendap hte Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung (KIO) lapran, ‘bilateral ceasefire’ gap hkat jahkring na hkyen ai shiga hpe kabu ai raitim, myit tsang ai lam