Lana Zup Ja hpyen yen (3), N’hprang Wan N’ga nhkun kaw n sa chyat si

COVID-19 ana zinli ladaw pat da ten, Nba Pa n’hprang wan n’ga nhkun de wan n’ga sa lagu na shang ai Lana Zup Ja hpyen yen 2 nsa chyat si rawng ai hpang, shan a