Myen hte KIA Jinghpaw mungdaw e bai gap hkat

Myen hpyendap a dinghkrai majan jahkring da ai ladaw shata 9 htum ai hpang, kalang bai Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyendap (KIA) hte Jinghpaw mungdaw e gasat gala majan ni, ndai bat hpang wa sai re.