N Jip Yang Mare kaw, Chyaru Nang Kahtam hkat nna, Salang 2 si

Myitkyina Tayang Zup lam lapran N Jip Yang mare na Hpungkyi Jawng sin ai, U Soe kaw sa manang lahkawng sa chyai nna, tsa sing lu sing sha rai, ga law hkat wa ai kaw, kahtam hkat