Muse ginra Myen Hpyendap Laknak Gap Bun ai majaw, Mungshawa ni Si Hkala hkrum

Munggu kaw nna yu wa ai Myen hpyen hpung ni hpe Dingdung daw pawng hpawm dap ni, lam lapran bawm hte hkap shing la gasat dat ai hpang, Myen hpyen dap ni makau grup yin de laknak gap shadam bun ai majaw, mung mare masha langai si nna, langai hkala hkrum wa ai lam chye lu ai.

Dai na maga de hkying 1 chyen daram aten, dap shara galai na matu Munggu kaw na yu wa ai hpyen hpung ni hpe, Muse 105 mile kaw nna Chyin San Chyaw maga de yu wa ai lam lapran hta bawm the hkap gasat ai hpang, Myen hpyen dap ni gap shadam bun ai laknak a majaw, mawdaw gram taw ai mung shawa langai si nna, langai hkala hkrum wa ai lam mung rai nga ai.

Dai zawn hkap shing la gasat ai hta Myen hpyen dap maga de na sum machyi si hkala ai lam hpe a tsawm tup hkrak n chye lu shi ai re.

Dai hkala hkrum ai Mung shawa gaw ya ten, Muse mung shawa tsi rung hta tsi tsi hkam la taw ai lam chye lu ai.

Dai ginra mayan ni hta Myen hpyen dap, Pyi Thu Tsit dap, hte rawt malan hpung ni rai nga ai KIA, SSPP, TNLA, MNDAA dap hte PDF ni ding yang shamu shamawt taw ai shara mung rai nga ai re.

Exit mobile version