Seng Tawng Myen hpyen Dap Gasat Hkrum nna Hkala ai lam nga

Hpakan Seng Tawng lahta tsang jawng makau hta dap jung nga ai Myen hpyen dap ni hpe Mung Shawa Makawp Maga Dap PDF ni kaw na 79 mm laknak si lahkawng hte sa gap bun ai hta Myen hpyen dap maga de na marai 5 ram hkala hkrum ai lam chye lu ai.

November praw 7 ya shana maga hkying 4 ram aten Hpakant PDF ni sa gap bun ai rai nna, dai hta wa du taw ai Myen hpyen hpung ni marai 5 ram hkala hkrum wa ai re lam, Hpakant ginra masha ni KNG shiga dap de tsun ai.

“Mana maga hkying 5 ram hta sa gap bun kau da ma ai, n sen tsawm ra ja ai, si ai lam nga n nga hpe a chyawm a tsawm tup hkrak n chye lu ai, mana gaw marai 5 si ai zawn zawn nga nna, si gaw n si sam ai, tsi tsi taw ai nga ma ai.” nga tsun dan wa ai.

Dai sa gap hkrum ai Myen hpyen dap kawng hta Myen hpyen n gun 100 jan ram nga nna, gap hkrum ai hpang, dai hpyen dap kawng kawn sinat kaji hte 50 lang jan gap shadam bun wa ai lam chye lu ai.

Lai wa sai November praw 4 ya shana mung, Hpakant Ngapyaw Taw lawk na Myanmar Tsipwa Ye Bank makau hta mung bawm kapaw wa ai rai nna, Balik marai 3 hkala hkrum ai lam nga wa sai re.

Hpakant muklum kata n dai laman Myen hpyen dap a shara ni jahkring hkring gasat hkrum ai lam ni nga taw ai lam sagawn chye lu ai.

Exit mobile version