4 Ning Hpring Karai Chyeju Shakawn Lamang
Radio Free Asia (RFA)- Jinghpaw Nsen
Chiang Mai, Thailand
August 21, 2010
Sumla: Kachin News Group


rfa-jingjhpaw-4th


dsc00267-rfa-jinghpaw-4-3


dsc00261-rfa-jinghpaw-4-1


4rfa-kachin


rfa-kachin-producer-nawdin

RFA-Jinghpaw N-sen lithkam, Lahpai Nawdin


4rfa-kachin1


4rfa-kachin2


4rfa-kachin3