Sutdu Bum Yun kaw na Mungdaw Nhtoi Masat lungseng kumhpa jaw

Sutdu Bum Yun kumhpa jaw ai lungseng hpe hkap la nna Myitkyina nbungli daru shawng kaw tawng da ai lamang hpe Jan. 16, 2019 hta galaw ai

Sutdu Banlun Lumyang Bum Yun gaw, 71 ning hpring Jinghpaw Mungdaw Nhtoi masat shagrau kumhpa hku nna, manu dan ai Hpakan lungseng tawng kaba hpe Jinghpaw mungdaw asuya hpang de January 16 ya shani ap ya sai.

Ya yang na ndai lungseng tawng kaba a manu gaw Myen kyat sen mun ni rai na re nga tsun ai.

Kachin-tycoon-Bum-Yun-donates-jade-stone-to-Kachin-State-government.jpg
71 ning hpring Jinghpaw Mungdaw Nhtoi masat shagru kumhpa, Myen kyat sen mun mi dan ai, Sutdu Bum Yun jaw ai lungseng tawng kaba hpe Myitkyina nbungli daru shawng kaw tawn da ai

Lungseng kumhpa hkapla ai hte Myitkyina nbungli daru shawng kaw tawn da ai lamang hpe bat Masum Ya shani Mungdaw Hkringmang Daju Dr. Hkyet Awng woi galaw wa ai re.

Sutdu Bum Yun gaw Jinghpaw Academy Jewellery Co., Ltd. a madu re.

Jan. 16, 2019 Lungseng Tawng Hkap la ai lamang: Jinghpaw Mungdaw Hkringmang Daju, Dr. Hkyet Awng (pai) hte Sutdu Bum Yun