Kani Nanghpam Hte Seng nna KIO A Sadi Jaw Ndau Laika

 
Kani Nanghpam Hte Seng Nna Wunpawng
Mungdan Shanglawt Kongsi A Sadi Jaw Ndau Laika

October 5, 2010

kio-kani-pat-jasan-ndau10


drug-free-kachin-state

drug-free-kachin-state2
Matsing: Shiga ningpawt: KIO